Engrano is naar Frankrijk verhuisd!

Maar onze webshop gaat natuurlijk gewoon weer open zodra we alles op orde hebben. We verwachten echter niet dat dat vóór 1 april 2024 het geval zal zijn.
Hou deze pagina in de gaten voor updates en nieuws:

10 april 2024
De nieuwe koffiewinkel en branderij begint vorm te krijgen. We hebben opgeruimd en geschilderd en er ligt ondertussen krachtstroom. Sterker nog, de Giesen koffiebrander staat er ook al .... maar we hebben het rookfilter nog niet binnen, dus voorlopig kunnen we nog even geen koffie branden. 
Pasen bleek onhaalbaar, voornamelijk omdat het moeilijk bleek een electricien te vinden die vóór mei ons kon helpen. Maar dat is uiteindelijk gelukt. De planning is nu om het weekend 20-21 april te openen...
Daarna gaan we de website inrichten aangezien we een nieuwe payment provider en een nieuwe verzendservice nodig gaan hebben.

Engrano has moved to France!

But our webshop will reopen as soon as we're settled there. However, we don't expect that to happen before 1st April 2024.
Keep an eye on this page for updates and news:

10 April 2024
Our new coffee store and roastery is slowing becoming what we had in mind. We cleaned, painted and we have power current. Even better, our Giesen coffee roaster has already been installed.... but we're still awaiting the exhaust filter, so we can't roast coffee yet.

Easter turned out to be an impossible goal, mostly because it was very hard to find an electrician that could help us before May. But we managed in the end. Our planning is now to open the weekend 20-21 april....

After that we'll organise the webshop as we need to get a new payment provider and a new shipping service.