Engrano verhuist naar Frankrijk!

Maar onze webshop gaat natuurlijk gewoon weer open zodra we alles op orde hebben.
Hou deze pagina in de gaten voor updates en nieuws:

  • Augustus 2023: verhuizen van al onze spullen en apparatuur naar Frankrijk
  • September 2023: na de inspanning van de verhuizing gaan we even op vakantie

Engrano is moving to France!

But our webshop will reopen as soons as we're settled there.
Keep an eye on this page for updates and news:

  • August 2023: moving all our stuff and equipment to France
  • September 2023: after the effort of moving we need a holiday