Engrano en biologische koffie?

Regelmatig krijgen we de vraag “welke van jullie koffies is biologisch?” en hoewel dat een simpele vraag lijkt, is het dat eigenlijk niet. Het correct antwoord is namelijk “officieel geen één, maar in praktijk hoogstwaarschijnlijk allemaal”…. Maar kan dat dan? Engrano en biologische koffie: hoe gaan we daar mee om?

Het idee van biologische koffie is gebaseerd op 2 principes. Ten eerste dat het verbouwen van de koffie een minimale invloed op het milieu moet hebben. Ten tweede dat de koffie zoveel mogelijk gevrijwaard moet blijven van niet-biologische stoffen. En hier wordt het dan dus moeilijk.

Minimal invloed op het milieu betekent bijvoorbeeld geen kunstmest, bestrijdingsmiddelen of andere chemicaliën. Het betekent ook een minimaal gebruik van zware machines voor bijvoorbeeld de oogst of de verwerking van de koffie.

Dit is het makkelijke deel. Koffieboeren zijn over het algemeen redelijk arm en zo’n beetje elke kleine tot middelgrote koffieboer heeft simpelweg het geld niet voor kunstmest of bestrijdingsmiddel en gebruikt het daarom niet. Ze gebruiken bijvoorbeeld de koffiebessen die over zijn gebleven na het wassen van de koffie als mest voor hun planten. Of ze planten bepaalde bomen tussen de koffieplanten, bomen die voedingsstoffen toevoegen aan de grond. En meestal hebben koffieboeren ook al geen geld voor zware machines. Nog afgezien van het feit dat Arabica-koffie meestal op berghellingen groeit waar zware machines helemaal niet tegenop komen.

Dus alles tesamen verbouwen bijna alle kleine en middelgrote koffieboeren hun koffie biologisch. Ze zijn alleen niet gecertificeerd, omdat voor een officieel certificaat moeten ze een inspectie aanvragen en duizdenden dollars per jaar betalen om steeds weer gecertificeerd te blijven.. En koffieboeren hebben daar gewoon het geld niet voor.

Het tweede deel waar koffie gevrijwaard moet blijven van niet-biologische stoffen is het moeilijke deel. Dit houdt namelijk in dat de koffie niet mag worden opgeslagen, vervoerd of verwerkt in dezelfde ruimt als niet-biologische producten:

  • Het moet worden vervoerd in een aparte vrachtwagen of container van de koffieboer naar de haven.
  • Bij de douane (voor export) moet het worden bewaard in een aparte ruimte voor alleen biologische producten.
  • Aan boord van het schip moet de koffie vervoerd worden in een container met alleen biologische producten.
  • Bij de douane (voor import ) moet de koffie worden bewaard in een aparte ruimte voor alleen biologische producten.
  • Het moet worden vervoerd in een aparte vrachtwagen of container van de douane naar ons.
  • Wij moeten de koffie opslaan gescheiden van de niet-organische koffie
  • We mogen de koffie niet zomaar branden in dezelfde koffiebrander waar we niet-biologische koffie in branden tenzij we eerst de koffiebrander schoonmaken na het branden van niet-biologische koffie.

Alleen wanneer we aan al deze voorwaarden voldoen (en het kunnen bewijzen) kunnen wij de koffie laten certificeren als biologische koffie, waarvoor ook wij inspectie moeten aanvragen en veel geld moeten betalen. En natuurlijk krijgen we alleen dat certificaat als ook de koffieboer gecertificeerd is, en dat is dus zelden het geval.

Wat wel interessant is, is dat om de koffie het predicaat biologisch te geven het blijkbaar niet uitmaakt of de koffie wordt vervoerd in een hele schone of heel vervuilende vrachtwagen, boot en weer vrachtwagen. Het is alleen de aanwezigheid van niet-organische producten die nog van belang nadat de koffie is geoogst.

Engrano en biologische koffie; nu weet je waarom Engrano dat officieel niet heeft. Voor ons is het het belangrijkst dat de koffie op een zo milieuvriendelijkste wijze wordt verbouwd en dat de koffieboer een eerlijke prijs krijgt voor zijn koffie zodat hij dat kan blijven doen. We zijn niet geinteresseerd om veel tijd en geld te steken in een certificering waarover we onze twijfels hebben of het echt veel toevoegt aan het product behalve dan dat zekere certificeringsorganisaties daar hun geld mee verdienen. Daarom doen we direct-trade met kleine koffieboeren: we betalen direct aan hen, we kennen ze persoonlijk en we weten dat ze hun koffie op biologische wijze verbouwen..